Vandrensning

Med det største biologiske rensningsanlæg i
Norden modtager RGS 250.000 tons
industrispildevand årligt.

Fortsæt

Jordrensning

RGS modtager 1.000.000 tons forurenet
jord årligt. Jorden renses og nyttiggøres
i bl.a. støjvolde og landskabsmoduleringer.

Fortsæt

Genbrug

RGS modtager 1.000.000 tons bygnings-affald årligt. 97 % af bygnings-affaldet genvindes i anlægsprojekter.

Fortsæt

Hvad modtager RGS 90?

I Danmark produceres årligt ca. 15 mio. tons affald, der skal bortskaffes og ca. 4 mio. tons jord der ikke uden videre kan genanvendes. RGS 90 modtager alle former for erhvervsaffald til nyttiggørelse eller genanvendelse samt alle typer jord.
Læs mere om RGS 90 her

Miljø og kvalitet

RGS 90 ønsker en høj miljøprofil og at være kendt, som en aktiv medspiller for et bedre miljø. Lokalt skal vi opfattes som et aktiv og gennem resultater vise vore omgivelser, at vi tager vores miljøansvar alvorligt.
Læs mere om miljø og kvalitet

Ring til os

Vores kunderservicecenter sidder klar til at hjælpe på
88 77 90 90.

Læs mere her

RGS præsentationsvideo